Zaštita privatnosti

Skrlet.hr štiti privatnost korisnika u najvećoj mogućoj mjeri. 

Skrlet.hr se obavezuje da će u dobroj namjeri koristiti podatke dobivene od korisnika tijekom korištenja internet trgovine, te da privatne podatke neće distribuirati niti prodavati trećoj strani. 

Skrlet.hr može u skladu sa zakonom prikupljati određene podatke o korisnicima dobivene tijekom korištenja internet trgovine (isključivo podaci o računalu i podaci o Internet provideru) ili podatke unesene u postupku registracije. Ove podatke Skrlet.hr koristi kako bi imao informacije o korisnicima koji ga koriste, te na taj način poboljšao internet trgovinu i njene sadržaje dodatno usmjerio i prilagodio publici koja ga posjećuje. Na temelju tih podataka saznajemo koji su sadržaji najpopularniji među kojom publikom. Prikupljanje podataka ovog tipa u ovom ili većem obimu uobičajeno je, i njime se koriste i poznati svjetski web siteovi poput MSN-a, Googlea itd. 

Skrlet.hr obavezuje se da prikupljene privatne podatke poput e-mail adrese, imena i prezimena neće bez dozvole svakog pojedinačnog korisnika prodavati niti distribuirati, osim demografskih podataka za skupinu korisnika bez odavanja privatnih podataka. 

Skrlet.hr se obavezuje da će čuvati privatnost korisnika internet trgovine, osim u slučaju teškog kršenja pravila Skrlet.hr portala ili nezakonitih aktivnosti korisnika.